Kategori: Microsoft SQL Server

MSSQL – Tüm Veritabanlarını Yedekleme

Microsoft SQL Server yapınızda aşağıda ki script ile tüm veritabanı yedeklerini tek bir klasör altında toplayabilirsiniz. Not : – @path Parametresini Backup’ın alınacağı yola göre düzenlemeniz gerekiyor. DECLARE @name VARCHAR(50) DECLARE @path VARCHAR(256) DECLARE @fileName VARCHAR(256) DECLARE @fileDate VARCHAR(20) SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) SET @path = ‘B:\’+ @fileDate +’\’ DECLARE

A nonrecoverable I/O error occurred on file

26 Saatlik uykusuzluğun üzerine Microsoft SQL Server R2 üzerinde 10 GB’lık bir veritabanının yedeğini almaya çalışırken aldığım, “diskin bozuk ama sen yine de bana güvenme” cümlesini akla getiren ilginç hata. İlginçtir ki, bu yorgunlukla “Generate Scripts” ile script oluşturmak aklıma geliyor ve oluşturma işlemi sırasında “Disk dolu” uyarısı alıyorum. Velhasıl

The SELECT permission was denied on the object

object kelimesini takip eden Tablo ismine bağlantı kurduğunuz user’ın yetkisinin olmadığı anlamını taşıyan hatayı,Kullanıcı izinlerini düzenleyerek çözebilirsiniz. Management Studio ile arayüze ulaşarak, veritabanının Security > Logins bölümünde ki kullanıcısına sağ tıklayarak Properties ( Özellikler ) bölümünden, General sekmesinde yukarıda görüntülendiği gibi ; db_denydatareader db_denydatawriter Yetkilerinin ticklerini kaldırarak probleminizi çözebilirsiniz.

Property isLocked is not available for login ‘[sa]’

Herşeyin Plesk‘in MSSQL’e bağlanamamasıyla başladı. SQL admin kullanıcısı ile Plesk tarafında ki şifreyi eşleştirmek isterken, “sa” kullanıcısına tıkladığımda aşağıda ki ve yukarıda ki hatayı aldım ; Property isLocked is not available for login ‘[sa]’ Hata aşağıda ki komut ile çözülüyor ; alter login sa with password = ‘YeniSifrem’ unlock, check_policy

MSSQL CharIndex Kullanımı

CharIndex fonksiyonu, MSSQL üzerinde string içinde string ifadesinin indexini döndürür. Şayet, @SurdaAra’nın içinde Hatanerde varsa index değeri yoksa, 0 (Sıfır) dönecektir. DECLARE @SurdaAra varchar(50) SELECT @SurdaAra= ‘Hatanerde – Hata Çözümleri’ SELECT CHARINDEX(’Hatanerde’, @SurdaAra) Sorgunun sonucu “1” olarak dönecektir.

The INSTANCESHAREDWOWDIR command line value was not specified. This value must be specified when the INSTANCESHAREDDIR value is specified.

Bu sabah Microsoft SQL Server 2008 R2 Kurulumunda aldığımız hata : “The INSTANCESHAREDWOWDIR command line value was not specified. This value must be specified when the INSTANCESHAREDDIR value is specified.” Çözüm için setup dosyasını ilgili parametreleri göndererek çalıştırmamız gerekiyor. Uyguladığım komut satırı ve gönderdiğim parametreler aşağıda ki gibi ; setup.exe

MSSQL Veritabanları arasında Tablo Kopyalamak

Microsoft SQL Server 2005 üzerinde hazır olarak bulduğum iller, ilçeler ve semtler veritabanını, araç yazmak yerine birebir oluşturduğum tabloya kopyalamasını istediğim için biraz uğraştırsada tablo kopyalama komutunu buldum. X veritabanında bulunan semtler tablosundan Y veritabanında bulunan semtler tablosuna kopyalama yapan komut aşağıdadır. insert into X.dbo.semtler select SemtID,IlceID,Ad from [Y].dbo.semtler

Procedure or function SP_ProsedurAdi has too many arguments specified.

Microsoft SQL Server üzerinde yazdığım bir Stored Procedure ile çalışırken aldığım hata. Parametreler ile Store Procedure’ü karşılaştırdığımda, Stored Procedure ‘de 6 Parametre tanımladığımı fakat Visual Studio’dan 7 parametre gönderdiğimi gördüm. Bu durumda muhtemelen SP’ün kafası karışıyor. Parametre eşleşmesi aynı olmalıdır.