Kategori: Debian

java8-runtime-headless but it is not installable

Debian‘da MESOS kurulumu surasında aldığım hata aşağıdadır. java8-runtime-headless but it is not installable Hatanın çözümü için aşağıda ki komutları uygulayabilirsiniz. echo “deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main” | tee /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list echo “deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main” | tee -a /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv-keys EEA14886 apt-get update apt-get install oracle-java8-installer Kolaylıklar.