Latest Posts Under: Asp.NET

Maximum Request Length Exceeded

IIS’te default dosya yükleme boyutu 4 MB olarak öntanımlıdır. Yazılımınızdan 4 MB üzerinde bir dosya yüklemek istediğinizde görmeniz muhtemel hata “Maximum Request Length Exceeded” şeklinde olacaktır. Hata‘yı Web.Config dosyanıza bir satır ekleyerek… Read Article →

A generic error occurred in GDI+

Asp.NET resim yükleme işlemlerinde, resim yüklenecek klasörün yazma izni yoksa, bu hata görüntülenecektir. A generic error occurred in GDI+ Hatanın tam görüntüsü : Klasöre yazma izni vermeniz durumunda problemsiz olarak yükleme yapabilirsiniz.

Asp.NET Uygulamamızda Hata Yakalayalım

  Yazılım geliştiricilerin duymaya en çok alışık olduğu kelime bilindiği gibi “hata“. Hata olasılıklarını tahmin ederek çözüm aramak elbette kolay yol ancak birde tam olarak tespitini yapamadığımız problemler oluyor. Spesifik olarak kullanıcı… Read Article →

httpRuntime requestValidationMode=”2.0″

Asp.NET proje üzerinde görüntüleyebileceğiniz hata, sunucu üzerinde .NET Framework 4.0 kurulu olmamasından ya da projenin .NET 4.0 ile çalışacak şekilde yapılandırılmamasından kaynaklanmaktadır.    

urlMappings .NET Framework 2.0

Bir problem neticesinde tanıştığım urlMappings  özelliğine ait inceleme sonuçlarını paylaşmak istedim. Başta söylemek gerekiyor diye düşünüyorum bu özellik IIS7.x üzerinde çalışmıyor. .NET Framework 2.0 ile yazılmış projelerde, Web.Config üzerinden yapılan tanımlama ile… Read Article →

Server Error in ‘/’ Application

Asp.NET customErrors ayarları, “On” konumunda iken client tarafına hata göstermeyecektir. Bu konuda, açık hatayı görüntüleyebilmek için bu mod’u “Off” konuma getirmemiz gerekiyor. Web.Config dosyamızda ; <customErrors mode=”Off” /> Ayarını gerçekleştirmemiz gerekiyor.  … Read Article →

Asp.NET Türkçe karakter problemi

ASP.NET proje geliştirirken, Türkçe karakter hatası ile karşılaşabilirsiniz. Asp.NET Türkçe karakter probleminde, <system.web> node’u altına aşağıda ki satırları kopyalamak yeterli oluyor. <globalization requestEncoding=”windows-1254″ responseEncoding=”windows-1254″ fileEncoding=”windows-1254″ culture=”tr-TR” uiCulture=”tr-TR” />

Asp.NET Culture yapılandırması

Asp.NET ile yazılım geliştirirken, bir çok özellik CurrentCulture özelliği ile, sunucu bölge yapılandırmasına bağlı olarak çalışır.  Belirtilen özellik local’de testler gerçekleştirilirken problem çıkartmasa da, hosting sunucuları üzerinde barındırılan projelerde, türkçe karakter hatası… Read Article →

UpdatePanel ile Response.Redirect()

Ajax, UpdatePanel içinde Response.Redirect() fonksiyonunu kullanabilmek için, Web.Config system.web içinde aşağıda ki tanımlamayı yapmanız gerekiyor. <httpModules> <add name=”ScriptModule” type=”System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35″/> </httpModules>

Scroll To Top