Kategori: Asp.NET

Maximum Request Length Exceeded

IIS’te default dosya yükleme boyutu 4 MB olarak öntanımlıdır. Yazılımınızdan 4 MB üzerinde bir dosya yüklemek istediğinizde görmeniz muhtemel hata “Maximum Request Length Exceeded” şeklinde olacaktır. Hata‘yı Web.Config dosyanıza bir satır ekleyerek çözebilirsiniz. <configuration> <system.web> <httpRuntime maxRequestLength=”32768″ /> </system.web> </configuration>  

The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-range datetime value.

  Asp.NET yazılımınızdan gönderdiğiniz saat/tarih formatı ile MSSQL veritabanınızda ki format farklı ise karşılaşacağınız hatadır. MSSQL veritabanınız muhtemelen sizden MM.dd.yyyy formatında bir tarih bekliyor fakat siz göndermiyorsanız, exception alınır. Çözümü için, DataTime’ı Convert ettiğiniz satırda, DateTime.Now().ToString(“MM.dd.yyyy hh:mm:ss”) eklemesini yapabilirsiniz.

Asp.NET Uygulamamızda Hata Yakalayalım

  Yazılım geliştiricilerin duymaya en çok alışık olduğu kelime bilindiği gibi “hata“. Hata olasılıklarını tahmin ederek çözüm aramak elbette kolay yol ancak birde tam olarak tespitini yapamadığımız problemler oluyor. Spesifik olarak kullanıcı bazlı, sayfa bazlı olarak alınan hatalar için bazen sayısız testler gerçekleştirebiliyoruz. Asp.NET hata yönetimi ile asp.net hata çözümlerine

urlMappings .NET Framework 2.0

Bir problem neticesinde tanıştığım urlMappings  özelliğine ait inceleme sonuçlarını paylaşmak istedim. Başta söylemek gerekiyor diye düşünüyorum bu özellik IIS7.x üzerinde çalışmıyor. .NET Framework 2.0 ile yazılmış projelerde, Web.Config üzerinden yapılan tanımlama ile IIS6.x sürümüne kadar kullanabilirsiniz. urlMappings ne işe yarar?  Standart rewrite yapıları için sadece bir alternatiftir. hatanerde.com?kategori=1&urun=3 gibi tanımlamalar

Server Error in ‘/’ Application

Asp.NET customErrors ayarları, “On” konumunda iken client tarafına hata göstermeyecektir. Bu konuda, açık hatayı görüntüleyebilmek için bu mod’u “Off” konuma getirmemiz gerekiyor. Web.Config dosyamızda ; <customErrors mode=”Off” /> Ayarını gerçekleştirmemiz gerekiyor.                      

Asp.NET Türkçe karakter problemi

ASP.NET proje geliştirirken, Türkçe karakter hatası ile karşılaşabilirsiniz. Asp.NET Türkçe karakter probleminde, <system.web> node’u altına aşağıda ki satırları kopyalamak yeterli oluyor. <globalization requestEncoding=”windows-1254″ responseEncoding=”windows-1254″ fileEncoding=”windows-1254″ culture=”tr-TR” uiCulture=”tr-TR” />

Cannot read configuration file due to insufficient permissions Web.Config

Plesk kontrol paneli kullanmıyorsanız ve bu hatayı görüntülüyorsanız, Web.Config dosyanıza ve bulunduğu klasöre IIS kullanıcısı için okuma yetkisi vermeniz çözüm olacaktır. Plesk kullanıyorsanız, bu Asp.NET hatası için IIS7 üzerinde çok uğraşabilirsiniz. Plesk hatalarının bir çoğunda aslında ilk yapmamız gereken ama basit gördüğümüz işlem çözüm oluyor. Kontrol panelinize giriş yaparak, mevcut

Asp.NET Culture yapılandırması

Asp.NET ile yazılım geliştirirken, bir çok özellik CurrentCulture özelliği ile, sunucu bölge yapılandırmasına bağlı olarak çalışır.  Belirtilen özellik local’de testler gerçekleştirilirken problem çıkartmasa da, hosting sunucuları üzerinde barındırılan projelerde, türkçe karakter hatası ya da saat tarih yapılandırması gibi problemler çıkartabilmektedir. Sunucu yapılandırmasından bağımsız olarak, projemizin çalışacağı CurrentCulture ayarını Web.Config üzerinden,

Unrecognized attribute ‘targetFramework’. Note that attribute names are case-sensitive.

Hata açık görüntüsü ; compilation debug=”true” targetFramework=”4.0″ urlLinePragmas=”true” Sunucu üzerinde, Framework 4.0 kurmuş olmanıza rağmen bu hatayı alıyorsanız, IIS üzerinden framework ayarını 4.0 olarak ayarlamamış olabilirsiniz. IIS üzerinden sitenin konfigürasyonuna ulaşarak ; Ayarını gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

UpdatePanel ile Response.Redirect()

Ajax, UpdatePanel içinde Response.Redirect() fonksiyonunu kullanabilmek için, Web.Config system.web içinde aşağıda ki tanımlamayı yapmanız gerekiyor. <httpModules> <add name=”ScriptModule” type=”System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35″/> </httpModules>

Framework 4 : Server Application Unavailable

Platform : Windows 2003 SP1 Web Server : IIS6 Tarih : 03.12.2010 Asp.NET 4.0 kurulumunun ardından, IIS üzerinden 4.0’a çekilen site aşağıda ki gibi bir hata görüntülüyor ; Server Application Unavailable The web application you are attempting to access on this web server is currently unavailable.  Please hit the “Refresh”

The ‘Microsoft.ACE.OLEDB.12.0’ provider is not registered on the local machine.

Aşağıda ki OleDB 12.0 driver’ını Microsoft’tan indirerek probleminizi çözebilirsiniz. Download : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7554F536-8C28-4598-9B72-EF94E038C891&displaylang=en Kurulum sonrası restart ya da farklı bir işlem yapmanız gerekmiyor.

Asp.NET – Could not use ”; file already in use. error

ASP.NET üzerinde bu kadar cahil bir şekilde kod yazmaya çalışıp bu hata ile karşılaşmama neden olan arkadaşa öncelikle teşekkür ediyorum. Birisi bu hatayı aldığını söyleseydi, merak eder araştırırdım. Herşey aklıma gelirdi ama böyle bir IDE’de bağlantı kapatılmayacağı, bir dosya içinde 11 farklı yerde bağlantı tanımlanıp ( baglanti1, baglanti2 … )

C# – Mail Göndermek için Hazır Class

Her projede yeniden başlayarak bu class’ı tekrar yazmamak, zaman kaybetmemek için aynı zamanda belki birilerinin ihtiyacı olur düşüncesiyle C# – Asp.NET çatısı ile oluşturduğum mail gönderme class’ı aşağıda açıklamaları ile birlikte yer alıyor. Kullanacağımız namespace’ler ; using System.Net.Mail; using System.Net; Öncelikle gerekli olan alanları static olarak class’ımız içinde belirtiyoruz. static

Unable to make the session state request to the session state server.

En Sevdiğim hatalar 🙂 Asp.NET localinizde çalışan siteyi hostunuza yüklediğinizde bu şekilde bir hata alabilirsiniz ; Unable to make the session state request to the session state server. Please ensure that the ASP.NET State service is started and that the client and server ports are the same. If the server

Asp.NET Kontrollerinin HTML’e Render Edilmesi

Oluşturduğunuz bir DataList’i HTML formatında görmek, mail olarak göndermek ya da kaydetmek isterseniz aşağıda ki kodlar işinizi görecektir. StringBuilder SB = new StringBuilder(); StringWriter SW = new StringWriter(SB); HtmlTextWriter htmlTW = new HtmlTextWriter(SW); <ControlID>.RenderControl(htmlTW); Bu kodlar sayesinde belirttiğimiz ControlID (Örneğin, datalist1) ‘ye ait HTML çıktısını alırız.

Unreachable code detected

Aslında başlıkta belirttiğimiz hatadan ziyade bir uyarıdır. C# ile kod geliştirirken return; ifadesinden sonra belirttiğimiz işlemlerin yapılmayacağını belirtir. public string Tutar(object Boyut) { return “10 TL”; tutar += 10; } Şeklinde bir kod denemesi yaparsak, tutar’ın altı çizilecek ve Unreachable code detected uyarısı verecektir. Bu durumda tutar 10 arttırılmayacaktır. Doğrusu

Operator ‘==’ cannot be applied to operands of type ‘method group’ and ‘string’

Hata Görüntüsü ; Line 44: if (Boyut.ToString == “30 ml”) Line 45: { C# Method kullanımlarında parantez açıp kapatmamız zorunludur. Method çağırırken göndereceğimiz parametreler varsa bu parantezler içinde gönderirken, parametre almadan çalışan methodlar içinde Boş parantez göndermemiz gerekmektedir. .ToString() parametre almadan çalışan methodlarımızdan birtanesidir. Method yalnızca gönderilen değeri String’e çevirmekle

Asp.NET : The resource cannot be found.

Asp.NET sayfalarında alışkın olduğumuz Server Error in Application hatalarından biridir. Aslında bu hatanın içeriği klasik “404 Not Found” hatasından öte birşey değildir fakat uzun yazılar, satırlar bize değişik bir hata aldığımızı düşündürür. “Requested URL :” bölümünden 404 hatası alınan (Bulunamayan) sayfa yazmaktadır. Bu sayfanın varlığını ve linkleri kontrol ederseniz sorun

A network-related or instance-specific error occurred while establishing…

A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Shared Memory Provider, error: 40 – Could not open a connection to SQL Server)