java8-runtime-headless but it is not installable

Debian‘da MESOS kurulumu surasında aldığım hata aşağıdadır.

java8-runtime-headless but it is not installable

Hatanın çözümü için aşağıda ki komutları uygulayabilirsiniz.

echo “deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main” | tee /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
echo “deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main” | tee -a /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv-keys EEA14886
apt-get update
apt-get install oracle-java8-installer

Kolaylıklar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir