“http” directive is not allowed here

Nginx konfigürasyonu sırasında bu hatayı alıyorsanız, konfigürasyon dosyanızı aşağıdakilere göre yeniden düzenlemeniz gerekecektir.

  • nginx.conf içerisinde http açılarak conf dosyalarını çağırıyorsa, bu dosyalar içerisinde ki http kullanımı 2’ncil kullanım olarak algılanacak. Bu nedenle, include edilen conf dosyasından bunu kaldırmanız gerekecektir.
  • include edilen dosyanızın aşağıda ki dizilimde olduğundan emin olun. 

 

upstream api {
server …;
}

server {
listen 80;
server_name example.com;

location / {
proxy_pass http://api;

}
}