brew: command not found

MacOS işletim sistemlerinde brew komutunu kullanamıyorsanız, aşağıda ki komut ile Homebrew’i kurabilirsiniz.

Homebrew nedir?

Homebrew, Apple’ın ihtiyaç duymadığı fakat sizin ihtiyacınız olabilecek paketleri kurmanızı sağlayan programcıktır.

Nasıl Kurulur?

ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)”

Komut sonrasında çıktı :

==> This script will install:

/usr/local/bin/brew

/usr/local/share/doc/homebrew

/usr/local/share/man/man1/brew.1

/usr/local/share/zsh/site-functions/_brew

/usr/local/etc/bash_completion.d/brew

/usr/local/Homebrew

==> The Xcode Command Line Tools will be installed.

Press RETURN to continue or any other key to abort
==> Searching online for the Command Line Tools
==> /usr/bin/sudo /usr/bin/touch /tmp/.com.apple.dt.CommandLineTools.installondemand.in-progress
==> Installing Command Line Tools (macOS High Sierra version 10.13) for Xcode-9.3
==> /usr/bin/sudo /usr/sbin/softwareupdate -i Command\ Line\ Tools\ (macOS\ High\ Sierra\ version\ 10.13)\ for\ Xcode-9.3

Software Update Tool
Downloaded Command Line Tools (macOS High Sierra version 10.13) for Xcode
Installing Command Line Tools (macOS High Sierra version 10.13) for Xcode
Done with Command Line Tools (macOS High Sierra version 10.13) for Xcode
Done.

==> /usr/bin/sudo /bin/rm -f /tmp/.com.apple.dt.CommandLineTools.installondemand.in-progress
==> /usr/bin/sudo /usr/bin/xcode-select –switch /Library/Developer/CommandLineTools
==> Downloading and installing Homebrew…
remote: Counting objects: 100496, done.
Receiving objects:   8% (8414/100496), 2.25 MiB | 144.00 KiB/s     

==> Cleaning up /Library/Caches/Homebrew…

==> Migrating /Library/Caches/Homebrew to /Users/USER/Library/Caches/Homebrew…

==> Deleting /Library/Caches/Homebrew…

Already up-to-date.

==> Installation successful!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir