Android Uygulama : ASMX Servislerle Konuşmak

Android uygulama geliştirirken, .NET tarafında hazırladığınız ASMX servislerinden yararlanmak için aşağıda ki class’ı kullanabilirsiniz. Class, Method adı ve domain olmak üzere 2 parametre alıyor.

 

public class Servis {

public final String SOAP_ACTION = “http://tempuri.org/”;
public final String OPERATION_NAME = “HelloWorld”;
public final String WSDL_TARGET_NAMESPACE = “http://tempuri.org/”;
public final String SOAP_ADDRESS = “http://site.com/Servisim.asmx”;

/// Soap client 🙂 15.02.2014
public String Call(String MethodName, String domain)
{

SoapObject request = new SoapObject(WSDL_TARGET_NAMESPACE,MethodName);
PropertyInfo pi=new PropertyInfo();
pi.setName(“domain”);
pi.setValue(domain);
pi.setType(String.class);
request.addProperty(pi);
SoapSerializationEnvelope envelope = new SoapSerializationEnvelope(
SoapEnvelope.VER11);
envelope.dotNet = true;

envelope.setOutputSoapObject(request);

HttpTransportSE httpTransport = new HttpTransportSE(SOAP_ADDRESS);
Object response=null;
try
{
httpTransport.call(SOAP_ACTION + MethodName, envelope);
response = envelope.getResponse();
}
catch (Exception exception)
{
response=exception.toString();
}
return response.toString();
}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir